Scenski specijalni efekti

Pored izvođenja vatrometa, PIRO-TEHNIK vrši  usluge projektovanja i izvođenja specijalnih scenskih pirotehničkih i nepirotehničkih efekata. Koncerti, sportski događaji, promocije su izvrsna prilika za izvođenje ovih  efekata. Efekti koji se najćešće koriste su, projektori vatre,Co2 Projektori, vatreni vodopadi, konfeti topovi, projektori podne magle i ostali scenski specijalni efekti

Kontaktirajte nas, objasnite nam o kakvom se događaju radi i zajedno sa našim stručnjacima osmislite scenske efekte za koje smatrate da su najprigodniji za vaš program. Naši piro dizajneri i pirotehničari posjeduju sva neophodna znanja i opremu za projektovanje  i tehničku realizaciju ovakvih specijalnih efekata.


Galerija